Người mua nhà ở xã hội được thế chấp ngân hàng ?

Alo Nhà Đất Vàng – Theo văn bản đang được Sở Xây dựng Hà Nội soạn thảo, tới đây, người mua, người thuê nhà xã hội không được phép thế chấp (trừ trường hợp thế chấp ngân hàng để vay tiền mua, thuê mua chính căn hộ đó).Sở Xây dựng Hà Nội đangsoạn thảo dự thảo Quy định về quản lý bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố thuộc hai loại hình sở hữu nhà nước (nhà nước đầu tư) và không thuộc sở hữu nhà nước (tư nhân đầu tư). 

Theo đó, đối tượng được mua, thuê là những người có nhu cầu nhà ở, nhưng không có điều kiện để mua nhà ở thương mại. Thành phố sẽ thành lập hội đồng xét duyệt thuê, mua, xét từng hồ sơ theo thang điểm thứ tự từ cao xuống thấp; đồng thời, có 10 tiêu chí ưu tiên do UBND TP quy định.

Thời hạn giải quyết cho thuê, mua nhà ở xã hội không quá 30 ngày kể từ khi hồ sơ hợp lệ; tuy nhiên trường hợp phải xét hồ sơ chấm điểm ưu tiên thì thời hạn giải quyết tối đa không quá 60 ngày (đối với nhà
thuộc sở hữu nhà nước), không quá 45 ngày (đối với nhà không thuộc sở hữu nhà
nước). 

Trường hợp người thuê, thuê mua nhà không có nhu cầu hoặc hết điều kiện thuê thì hộ gia đình phải trả lại nhà cho cơ quan quản lý để tiếp tục cho đối tượng có nhu cầu thuê. Trường hợp nhà ở xã hội đủ điều kiện chuyển nhượng thì người chuyển nhượng phải nộp tiền sử dụng đất theo diện tích phân bổ vào ngân sách thành phố trước khi chuyển nhượng.

Người mua, người thuê không được phép thế chấp (trừ trường hợp thế chấp ngân hàng để vay tiền mua, thuê mua chính căn hộ đó) và không được chuyển nhượng nhà dưới mọi hình thức trong thời gian tối thiểu 5 năm (kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê nhà ở theo hợp đồng đã ký với bên bán, bên cho thuê).

Người sử dụng chỉ được phép bán lại, thế chấp hoặc cho thuê sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.


Kể từ thời điểm người mua, thuê nhà ở xã hội được phép bán cho các đối tượng có nhu cầu, thì ngoài các khoản phải nộp khi thực hiện bán nhà theo quy định của pháp luật, bên bán căn hộ nhà chung cư phải nộp cho nhà nước 50% giá trị tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó. 

Trong thời hạn chưa đủ 5 năm (kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua), nếu có nhu cầu bán thì hộ đó chỉ được bán lại cho nhà nước (nhà do nhà nước đầu tư) và chủ dự án xây dựng (nhà do tư nhân đầu
tư). 

Đặc biệt, dự thảo quy định cũng nêu rõ, nếu sau 3 tháng kể từ khi bàn giao căn hộ mà người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không đến ở thì coi như không có nhu cầu ở và cơ quan quản lý sẽ chấm dứt hợp
đồng, thu hồi căn hộ.

          (Nguồn Sưu Tầm)
error: Vui lòng liên hệ Admin Website để để lấy hình !
0886 407 470