Các cách này giúp người lao động ” TRÁNH ” tiền THUẾ Thu Nhập Cá Nhân

Alo Nhà Đất VàngNgày 01/4/2019 là hạn cuối quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế có nghĩa vụ nộp đầy đủ số thuế. Người lao động phải nắm rõ những khoản được miễn giảm để tránh mất oan tiền thuế thu nhập cá nhân.

Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn giảm thuế thu nhập thuộc các trường hợp sau:


    5 khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn thuế TNCN

Theo khoản 9, 10 và khoản 15 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014) thì 05 khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn thuế thu nhập cá nhân, gồm:

– Phần tiền lương làm việc ban đêm được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày theo quy định của pháp luật.

– Phần tiền lương làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm trong giờ theo quy định của pháp luật.

– Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả.

– Tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng.

– Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

 

    Khoản thu nhập được giảm thuế thu nhập cá nhân

Theo Điều 4 Thông tư 111/2013/TT-BTC người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

 

    Điều kiện được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân nếu kế toán nơi trả lương (thường là công ty, doanh nghiệp) có hồ sơ và kê khai đúng số thuế được miễn, giảm.

Lưu ý: Với người không thu nhập từ tiền lương, tiền công thì phải tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế trong hồ sơ khai thuế hoặc hồ sơ miễn thuế, giảm thuế gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nếu kê khai không đúng, không kê khai số tiền thuế miễn, giảm thì không được miễn, giảm thuế.

 

    Thủ tục miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân 

Theo khoản 1 Điều 46 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì cơ quan thuế trực tiếp kiểm tra hồ sơ ra quyết định miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân, cụ thể:

Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế với từng trường hợp được quy định như sau:

 

    Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn

– Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn.

– Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn theo mẫu số 02/MGTH;

Cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ, giá trị thiệt hại là cơ quan tài chính hoặc các cơ quan giám định xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản…

– Chứng từ bồi thường của cơ quan bảo hiểm (nếu có) hoặc thỏa thuận bồi thường của người gây hỏa hoạn (nếu có).

– Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục thiên tai, hỏa hoạn.

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).

 

    Người nộp thuế gặp khó khăn do bị tai nạn

– Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN.

– Văn bản hoặc biên bản xác nhận tai nạn có xác nhận của cơ quan công an hoặc xác nhận mức độ thương tật của cơ quan y tế.

– Giấy tờ xác định việc bồi thường của cơ quan bảo hiểm hoặc thỏa thuận bồi thường của người gây tai nạn (nếu có).

– Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục tai nạn.

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).

    Người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo

– Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN.

– Bản chụp hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám bệnh.

– Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp; hoặc hóa đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sỹ.

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).

 

    Nơi nộp hồ sơ miễn, giảm thuế

Đối với người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo nơi nộp hồ sơ miễn, giảm thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Trên đây là những quy định miễn giảm thuế thu nhập cá nhân mà người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công cần nắm rõ để tránh mất oan tiền thuế.

 

>>> Nắm chắc pháp lý – Bí quyết sống còn của người mua

>>> Khởi công 13 dự án giao tAhông trọng điểm 

>>> Nở rộ đầu tư ngôi nhà thứ 2

          (Nguồn Sưu Tầm)
error: Vui lòng liên hệ Admin Website để để lấy hình !
0886 407 470