Các trường hợp được miễn, giảm thuế tài sản với nhà

Alo Nhà Đất Vàng – Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo tờ trình gửi Chính phủ về đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế tài sản. Theo đó, Bộ này đề xuất sẽ đánh thuế tài sản đối với đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp nhưng sử dụng vào mục đích kinh doanh hoặc để ở
Nhà và công trình trên đất có giá trị trên 700 triệu đồng, ôtô có giá trị từ 1,5 tỷ đồng trở lên, tàu bay, du thuyền… sẽ bị đánh thuế.

Bên cạnh đó, trong dự thảo này, Bộ Tài chính cũng đề cập đến những trường hợp được miễn thuế tài sản với nhà và trường hợp được giảm 50% thuế.

Tuy nhiên, theo thông lệ, sẽ có những trường hợp không phải chịu thuế này. Nếu chiều theo dự thảo thuế tài sản của Bộ tài chính mới đây quy định cụ thể các nguyên tắc miễn, giảm thuế nhà đất như sau. Tuy nhiên, theo thông lệ, sẽ có những trường hợp không phải chịu thuế này.

                     Miễn 100% thuế với các trường hợp :

+ Đất, nhà ở của dự án
đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng trên 50% số lao động là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật. Miễn 100% thuế với các trường hợp :

+ Đất của cơ sở thực hiện xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế,
văn hoá, thể thao, môi trường.

+ Đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở của người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945;
thương binh hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ khi còn nhỏ; vợ, chồng của liệt sỹ; con của liệt sỹ được hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động
cách mạng bị nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc da cam mà hoàn cảnh gia đình khó khăn.

+ Đất xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, cơ sở nuôi dưỡng người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi; cơ sở chữa bệnh xã hội.

+ Đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

+ Đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở của hộ nghèo theo quy định của Chính phủ.

+ Đất có nhà vườn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận là di tích lịch sử – văn hoá.

Nhà ở xã hội; nhà ở công vụ.

+ Các loại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Luật Nhà ở.

+ Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại của tài sản chịu thuế trên 50% giá tính thuế.

+ Người nộp thuế có số thuế phải nộp hàng năm từ 50.000 đồng trở xuống.

                     Giảm 50% thuế trong các trường hợp

+ Đất, nhà ở của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều
kiện kinh tế – xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng từ 20% đến 50% số lao động là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật. Giảm 50% thuế trong các trường hợp

+ Đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

+ Đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở của thương binh hạng 3/4, 4/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con của liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng.

+ Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại của tài sản chịu thuế từ 20% đến 50% giá tính thuế.


 

Ngoài ra, quy định các trường hợp miễn, giảm khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Về nguyên tắc miễn, giảm thuế, người nộp thuế được hưởng cả miễn thuế và giảm thuế thì được miễn thuế; người nộp thuế thuộc hai trường hợp được giảm thuế trở lên theo quy định của Luật này thì được miễn thuế. Về nguyên tắc miễn, giảm thuế,

Người nộp thuế chỉ được miễn thuế hoặc giảm thuế tại một nơi do người nộp thuế lựa chọn.

Người nộp thuế có nhiều dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế thì thực hiện miễn, giảm theo từng dự án đầu tư.

Miễn thuế, giảm thuế chỉ áp dụng trực tiếp đối với người nộp thuế và chỉ tính trên số tiền thuế phải nộp theo quy định.

          (Nguồn Sưu Tầm)
error: Vui lòng liên hệ Admin Website để để lấy hình !
0886 407 470