Giải thích các mã kí hiệu về đất trên bản đồ địa chính

Alo Nhà Đất VàngLoại đất: Được chia làm 3 nhóm chính đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Trên bản đồ, loại đất được thể hiện bằng kí hiệu chữ theo quy phạm.

Trong 3 nhóm đất nêu trên có các loại đất khác nhau như: Đất chuyên trồng lúa nước, đất bằng trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất ở nông thôn, đất ở đô thị, đất thương mại, đất quốc phòng – an ninh…có rất nhiều loại đất khác nhau và thường bản đồ được thu nhỏ nên khi thể hiện trên bản đồ được thể hiện dưới dạng ký hiệu.

Như vậy các loại đất khi thể hiện trên bản đồ sẽ được thể hiện dưới dạng ký hiệu, muốn biết đó là loại đất gì thì phải căn cứ vào bảng ký hiệu bên dưới

 

>>> Lưu ý khi kiếm tra sổ đỏ, sổ hồng nhà đất

>>> Cách tính thu nhập cá nhân khi bán đất

>>> Quy trình mua bán nhà đất

    Theo Alo Nhà Đất Vàng

            (Nguồn Sưu Tầm)

error: Vui lòng liên hệ Admin Website để để lấy hình !
0886 407 470